การเจริญเติบโตร่วมกันของนิ้วเท้าใหญ่

ืนิ้วโป้งยาว

หัว,เข่าไหล่และนิ้วเท้า

วิชาชีววิทยา - การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอ (Early embryonic development)

วิธี​ดู​คน​อย่างง่าย​ด้วยการดูที่นิ้วมือข้างขวา!!!

หัว ไหล่ เข่า นิ้วเท้า

Related Posts