การดำเนินการกับ hallux valgus ฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 นิ้วเท้า