เท้านวดเท้าด้วยเท้า hallux valgus

นี่คือเหตุผลสำคัญว่า ทำไม!คุณถึง ควรนวดเท้าก่อนนอน ทำแล้วดีแบบนี้นี่เอง!!

วิธีเตรียมนวด ขูดไพล ย่ำข่าง

ตอน 5 เหยียบข้อเท้า(3 จังหวะ) โดยอาจารย์ดำ ตอกเส้น รุ่น6 รุ่นย้ายเมือง

วิธีการห่อเท้าก่อนเริ่มนวดเท้า

นวดด้วยเท้า

Related Posts