สถานะท้องถิ่นที่มี hallux valgus

ข้อคิด จากการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมา

ผลคะแนนสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอบท้องถิ่น อบต.อบจ. เทศบาล) 27 เมษายน 2557

ข่าวดีสอบท้องถิ่น กสถ.มีมติเห็นชอบ ข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น รวมภาษาอังกฤษ ผ่าน 60 %

คุมเข้มสอบ อปท.ทั่วประเทศ บางตำแหน่งต้องสอบใหม่-เจอทุจริต แจ้งความรถตู้เบี้ยวส่งคนสอบทำเสียโอกาส

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับพนักงานท้องถิ่น

Related Posts