การรักษาด้วยการช็อตคลื่นสำหรับ hallux valgus หัวแม่ตีน