กระดูกเข้าเฝือกคิดเห็น hallux valgus

นาทีที่คุณหมอดึงลวดออก..

กระดูกร้าวว !!!

ใส่เฝือกพลาสติกแบบสั้นที่แขนในรายกระดูกข้อมือแตก

ใส่เฝือกรายกระดูกฝ่ามือแตก

เทคนิคการใส่เฝือกร่วมกับเหล็กยึดกระดูกภายนอก

Related Posts