อาการปวด valgus hallux

เจ็บนิ้วหัวแม่เท้า โดย อ.แดง

นิ้วเก โดย อ.แดง

Hallux Valgus

เข็มขัดปรับนิ้วโป้งเท้าผิดรูป Vcare (Hallux Valgus Belt)

การฝังเข็มบรรเทาอาการปวดรอบข้อเท้า - ได้ผลดีมาก

Related Posts