การดำเนินงาน valgus hallux valgus

รู้เท่าทันภัยจากแสงสีฟ้า (Blue Light) จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

ศิริราช The Life [by Mahidol] ซีรีส์ x-ray ห้องตรวจ ตอน กระดูกพรุน และ ปวดท้อง

ศิริราช The Life [by Mahidol] ซีรีส์ เจาะ DNA หมอ ตอน หมอกระดูก

นิ้วล็อค นิ้วชา มือแข็ง มีวิธีแก้ไข ลองทำตามนี้เลยไม่ต้องทรมานกันอีกต่อไป!!

ออกอากาศ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559

Related Posts