ความผิดปกติของ Varus เท้า

ความผิดปกติของโครโมโซมในคน (เมืองไทยสมาร์ทบุ๊ก)

มนุษย์วาร แอมบราส ซินโดรม

12 มนุษย์ที่มีรูปร่างผิดปกติ จนแทบไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงๆบนโลก

พิพิธภัณฑ์โรคประหลาด

10 บุคคลที่มีร่างกายผิดปกติแปลกพิสดาร ที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้

Related Posts