การเจริญเติบโตใน thumb เท้าร่วม

แก้ไขเปิด external harddisk,Flash dive Usbไม่ได้ฟ้องให้ Format (ฟอร์แมต)

เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้น ป.3

Virus. แฟลชไดร์ฟโดนไวรัส(Flash Drive)

แก้แฟลชไดร์ฟติดไวรัส ซ่อนไฟล์ เปิดไม่ได้ ง่ายๆแค่ 1 นาที

วิธีการ format หรือ ล้างข้อมูลในแฟรชไดร์ฟให้เกลี้ยง

Related Posts