การนวดที่ valgus เด็ก

นวดสัมผัสลูกรัก

ท่า I Love you

เสริมพัฒนาการลูกรักด้วยการนวดสัมผัส กับ Johnson's baby oil

วิธีการนวดเด็กทารก 14 ท่า

นวดตัว ทารกน้อย น้องกุลรดา วัย 1 เดือนครึ่ง

Related Posts