เข้าเฝือก valgus สำหรับขา

การเข้าเฝือก

ใส่เฝือกที่ขา อยู่คนเดียวจะทำยังงัยดี?

การใส่เฝือกในรายข้อเท้าแพลงSoftcast for ankle sprain( K's style)

ตัดเฝือกซะที โล่งขาเลย....

น้องใหม่เปลี่ยนใส่เฝือกแข็ง

Related Posts